Sagor får barnen att stanna upp en stund

Varje vecka får barn från Raus förskolor chansen att stiga in i sagans värld hos litteraturpedagogen Ingrid Aulin Larsson.

Det är som en liten ritual när barnen kommer till Ingrid Aulin Larssons sagorum i källaren på Raus planterings skola. Lugn musik spelas i bakgrunden, hon tar viskande emot barnen som sakta går in och sätter sig på madrasserna. Ett ljus är tänt och det är lugnt. I över tio år har hon läst sagor för förskolebarn och än idag kommer äldre barn fram till henne och berättar att de kommer ihåg sagostunderna.
– När vi smyger in lämnar vi stöket bakom oss. Vi startar alltid med att tända ljuset och sedan gör vi sagoljudet. Jag behöver nästan bara peta på sagoljudet så blir det knäpptyst i rummet.

Hos Ingrid läser och bokstamtalar barnen om böcker. Ofta läser Ingrid samma böcker som de har på förskolan och så kan ett samtal ta form nästa gång de ses.

– Vi kallar det sagostund men vi läser alltid. Med de mindre barnen läser jag och följer ibland upp det med att berätta samma historia med hjälp av figurer. Jag läse gärna böcker som handlar om och förmedlar en känsla. Sådana böcker hjälper barnen att utvecklas som människor, när man samtalar om det redan i tidig ålder säger Ingrid.

Vad tror du det ger för barnen att komma ner hit?
– Vi har otroligt hög utlåning av böcker i vårt skolbibliotek. En effekt av att vi satsar mycket på läsningen både i förskolan och skolan.
– Det ger barnen en positiv upplevelse av att lyssna på en saga vilket i sin tur leder till att deras intresse för böcker växer. Genom att de skapar bilder i huvudet utvecklas fantasin och deras inlevelseförmåga vilket de har nytta av i andra sammanhang i livet. Att lyssna på saga ökar barnens ordförråd och ordförståelse, ett barn som är 3-4 år gammalt kan lära sig 35 nya ord om dagen och språkutvecklingen får en skjuts framåt.

Ingrid brinner för läsning och böcker och ett av hennes mål är att få föräldrar att låna hem fler böcker som de kan läsa tillsammans med sina barn hemma. Ett projekt som pågått sedan 2006 är ”En bok om dagen och en bok om kvällen”. En bok om dagen ska barnen få lyssna på i förskolan och en bok ska de ta hem till föräldrarna för att läsa tillsammans.
– Vi försöker få föräldrarna att ta hem en bok med sig varje dag och jag är med på en del föräldramöten och informerar. Det är viktigt att komma i kontakt med böcker och läsa mycket. Vi låter också de som går i årskurs 6 på skolan läsa högt för de yngre barnen på förskolorna. De äldre barnen kan också läsa för sina yngre syskon hemma, säger Ingrid Aulin Larsson.