Trygghet och trivsel

På vår förskola har vi en gemensam värdegrund som vi alla arbetar efter för att alla ska känna sig trygga och trivas hos oss.

Den går ut på att vi respekterar varandra och visar hänsyn. Detta gör vi genom att lyssna på varandra och ha en öppen och ärlig dialog. Under dagarna delar vi in barnen i mindre grupper och ser till deras behov. Hos oss blir alla barn sedda och vi har alltid ett positivt bemötande. Vi uppmuntrar barnen och stärker deras självkänsla. Detta gör vi genom att ge barnen positiv förstärkning när de gör något bra och låta barnen ta ansvar.