På avdelningarna

På Pinjens förskola har vi något som kallas för "dagens val". Ett par dagar i veckan får barnen möjlighet att påverka sin dag och dess innehåll genom att välja olika aktiviteter.

I den dagliga verksamheten kan det handla om att de barn som kan själva lägger upp sin mat på tallriken och häller vatten eller mjölk i sitt glas.

Språk och matematik

Under dagarna delar vi in barnen i smågrupper för att skapa bästa möjliga lärmiljö för barnen. Barnen arbetar med litteratur, språk, hälsa, rörelse och skapande verksamhet tillsammans med en pedagog. Vi gör barnen uppmärksamma på matematiska begrepp i alla vardagliga situationer som matsituationen, påklädning, utevistelse och lek.

Litteratur och sagor är ett dagligt inslag. I vår bokhörna finns böcker att titta och läsa i barnens höjd. Vi har även ett skaparrum där barnen får prova på olika material och tekniker. I vårt sinnesrum kan barnen slappna av till lugn musik, härliga dofter och olika känselmaterial.

Lek tar stor plats

Att lära sig leka är grunden för all social samvaro. Därför satsar vi extra mycket på att leken ska få utvecklas. Det krävs tid, ro och en tillåtande lekmiljö. Vi är närvarande i barnens lek och hjälper dem reda upp konflikter som uppstår. Mycket beröm och positiv förstärkning har den bästa effekten!