Så arbetar vi

Vi tycker det är viktigt att barn får inflytande över sin vardag och att de får känna att de kan själva.

Vår dokumentation av hur ditt barn utvecklas och vad det lär sig hos oss är en hjälp både för oss pedagoger och för dig och ditt barn. Minst en gång per år har vi utvecklingssamtal med alla familjer. Vi dokumenterar  gruppens och ditt barns utveckling och lärande genom bild, film och text som du kan ta del av i vår digitala plattform Unikum.