Du som förälder

Som förälder är du den viktigaste personen i ditt barns liv. Därför är du viktig för oss.

Vi vill gärna ha en öppen och nära kommunikation med dig. Du är alltid välkommen med dina frågor och synpunkter på vår verksamhet. För oss är det viktigt att du som förälder känner dig delaktig i förskolans verksamhet. Vi erbjuder därför föräldramöte, utvecklingssamtal, öppet hus och sommarfester. På sommaravslutningen brukar vi ha en gemensam fest där hela familjen är välkommen, vi sjunger och tar del av varandras olika matkulturer.

På våra utvecklingssamtal kommer vi gemensamt fram till vad vi kan göra för att stötta och hjälpa ditt barn vidare i utvecklingen. Vi har tystnadsplikt. I den dagliga kontakten vid hämtning och lämning berättar vi hur dagen har varit. Du som förälder får gärna komma med synpunkter på verksamheten.